Zbigniew Hauser

Z buszczanie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zbigniew Hauser
autor książki
Błąd przy generowaniu miniatury convert: unable to open image `//images/4/40/Podróże_po_cmentarzach.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `//images/thumb/4/40/Podróże_po_cmentarzach.jpg/150px-Podróże_po_cmentarzach.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.
Podróże po cmentarzach Ukrainy.
tom II - województwo tarnopolskie

Zbigniew Hauser - fotografik, dokumentalista i historyk-amator. Niestrudzony badacz Kresów, autor wielu artykułów i kilku książek. Kresy (Białoruś i Ukrainę) przemierzył koleją, autobusami, samochodem a bardzo często na piechotę, odwiedzając wszystkie opisane miejscowości. Zachowane zabytki fotografował, a w bibliotekach miesiącami śledził ich dzieje.

W latach 1992-1997 odbył on wiele wędrówek po dzisiejszej Ukrainie, przemierzając ziemie rozciągające się między Sanem a Dnieprem i starannie gromadząc dokumentację dotyczącą poszczególnych cmentarzy, leżących w kilkuset tamtejszych miastach i miasteczkach. Są one w nader różnym stanie zachowania, podobnie jak i dotyczące ich materiały archiwalne, ale na wszystkich widać piętno upływającego czasu i brak należytej troski, a niekiedy też ślady celowego niszczenia. Następnie dokonał wyboru tych, do których zgromadził najwięcej informacji źródłowych, ale także uwzględniał przy tym wartość artystyczną i historyczną poszczególnych obiektów.

W tomie II Podróży po cmentarzach Ukrainy opisał również Busk i cmentarz buski. W publikacji zamieścił szereg zdjęć, które dokumentowały stan w roku 1996.


Wybrane książki

  • Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawnej Małopolski Wschodniej. Tom 1, Wydawnictwo: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1998, EAN: 9788385548621 [rys.1]
  • Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wołyniu i Podolu, Wydawnictwo: Burchard Edition, Warszawa 2000, EAN: 9788387654276 [rys.2]
  • Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie - tom 3, Wydawnictwo: Burchard Edition, Warszawa 2001, EAN: 9788387654122, Współautor: Jacek Tokarski [rys.3]
  • Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie - tom 4, Wydawnictwo: Burchard Edition, Warszawa 2003, ISBN: 8387654138 [rys.4]
  • Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej, Wydawnictwo: Burchard Edition, Warszawa 2004, EAN: 9788387654146 [rys.5]
  • Nowy ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Wydawnictwo: Burchard Edition, Warszawa 2005, EAN: 9788387654252 [rys.6]
  • Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawnej Małopolski Wschodniej. Tom 3, Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, EAN: 9788371880322 [rys.8]
  • Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawnej Małopolski Wschodniej. Tom 4, Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, EAN: 9788371881114 [rys.9]
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia