Szczepan Mikulski

Z buszczanie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
ks. Szczepan Mikulski
duchowny katolicki
proboszcz buski
Okres
urzędowania
od
do

Szczepan Mikulski z Mikulenic archidiakon lwowski, kustosz stanisławowski, proboszcz buski, kołomyjski, łopatyński i nawaryjski.

  • W 1768 roku ówczesny proboszcz Buska ks. Szczepan Mikulski kanonik archikapituły lwowskiej rozpoczął budowę nowego kościoła i plebani z twardego materiału. Grunta pod kościół i plebanię nadane zostały przywilejem króla Stanisława Augusta z dnia 3. X. 1765 r. Świątynię pięknie wykonaną z zewnątrz i wewnątrz konsekrowano 01 września 1780 roku. Wraz z kościołem oddano do użytku plebanię, wikarówkę i szpitalik. Stojący do dzisiaj barokowy kościół pw. św. Stanisława i Matki Bożej Różańcowej został zbudowany wg projektu Franza Krehla.
  • Szkoła parafialna w Busku pod opieką ks. Szczepana Mikulskiego uznana w 1768 roku przez ks. arcybiskupa Sierakowskiego, za jedyną działającą jaką znalazł podczas dotychczasowych wizytacji.
  • w latach 1762–1772 w Kołomyi został zbudowany Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół został zbudowany według projektu Bernarda Meretyna z fundacji ks. Szczepana Mikulskiego miejscowego proboszcza i zarazem kanonika lwowskiego.
  • Ok. 1768 r. ks. Szczepan Mikulski postawił nowy budynek dla szkoły w Kołomyji.
  • 1766-72 z inicjatywy ks. Szczepana Mikulskiego wybudowano kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Łopatynie, gdzie był proboszczem. Świątynię ufundowali ówcześni właściciele Łopatyna - Adam i Salomea Chołoniewscy. Kościół jest dzisiaj cennym zabytkiem.
  • ks. Szczepan Mikulski, kanonik lwowski, był głównym fundatorem wyposażenia barokowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nawarii, który po licznych najazdach został odbudowana w latach 1739-1748. Ks. kanonik po zakończeniu budowy został w Nawarii proboszczem.
  • jako proboszcz w Nawarii ks. Szczepan Mikulski jest fundatorem nowego, murowanego kościoła pw. Wszystkich Świętych, w położonej 2 km od Nawarii wsi Hodowica. Kościół wybudowano w latach 1751-58 na miejscu poprzedniego, drewnianego, który został zniszczony dziesięć lat wcześniej w czasie najazdu tatarskiego. Projektantem budowli był lwowski architekt Bernard Meretyn, który jest również autorem koncepcji wystroju wnętrza. Kościół ten posłużył za wzór dla późniejszych budowli w Buczaczu, Brzozdowicach, Łopatynie, Rawie Ruskiej i Busku. Podobnie jak kościół w Nawarii należy do najcenniejszych zabytków sakralnych w okolicy Lwowa.

Gdy Lwów opuścił arcybiskup lwowski Łubieński, mianowany prymasem i arcybiskupem gnieźnieńskim, administratorem archidiecezji lwowskiej sede vacante zostaje obrany przez kapitułę 17 maja 1759 roku ks. Szczepan Mikulski, kanonik kat. i kustosz stanisławowski. On to przewyborną mową powitał obejmującego lwowską infułę ks. arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego. W 1760 roku ks. Szczepan Mikulski był już archidiakonem, natomiast arcybiskup Sierakowski powierzył mu urząd generalnego oficjała (wikariusz in spiritualibus). Archidiakon od soboru trydenckiego (1545-1563) był tytułem honorowym, natomiast urząd oficjała oznaczał odwoływanego zastępcy biskupa do spraw administracyjnych. Dlatego to przede wszystkim do ks. Mikulskiego, ale i pozostałych dziekanów 18 stycznia 1764 roku skierował arcybiskup Sierakowski okólnik, w którym zażądał rozpoznania i przedstawienia najważniejszych spraw poszczególnych dekanatów.

Mikulski wymurował własnym kosztem kościoły w Nawaryi, Busku i Łopatynie (jak pisze Kuropatnicki w swojej geografii wspominając te miejsca).

Jako ciekawostkę podać można, że po wyborze Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski, mszę wotywną celebrował ks. Szczepan Mikulski, jako że arcybiskup Sierakowski był wówczas w Warszawie.

Ks. Mikulski jako prałat lwowski był uczestnikiem Synodu diecezji lwowskiej, który został zwołany w 1765 roku.

8 października 1770 arcybiskup Sierakowski odwołał ks. Mikulskiego z urzędów wikarego generalnego i oficjała, pozostawiając jednak archidiakonat.

Jako archidiakon lwowski, ks. Szczepan Mikulski był równocześnie proboszczem parafii w Busku i jej filii w Łopatyniu (urzędy te były formalnie połączone). Był to wyjątek w owych czasach, wynikający z tego, że dochody kanonii były nader szczupłe i nie pozwalały na utrzymanie. W takich parafiach starownictwo dusz odbywało się poprzez utrzymywanych na miejscu wikariuszów.Źródło:

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia