Mieczysława Trojan-Krzynowa

Z buszczanie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Mieczysława Trojan-Krzynowa
Img182 2.jpg
Urodzona 1 stycznia 1948 r.
w Bożnowicach
autorka książki
Img180.jpg
Busk
autorka książki
Trojan060.jpg
Miasto Busk i okolice
na kresach II Rzeczypospolitej


Mieczysława urodziła się 1 stycznia 1948 r. w Bożnowicach koło Ziębic na Dolnym Śląsku, gdzie w 1961 r. ukończyła szkołę podstawową. W 1965 r. zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie na Śląsku Opolskim. W 1967 r. uzyskała kwalifikacje nauczycielki historii i wychowania obywatelskiego w Studium Nauczycielskim w Raciborzu na Górnym Śląsku. Podnosząc dalsze kwalifikacje zawodowe, w 1979 r. ukończyła nauki polityczne w Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu i w 1981 r. prawo w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Tematami jej prac dyplomowych były:

  • Kształtowanie się państwowości polskiej za pierwszych Piastów (SN Racibórz),
  • Rola samorządności w rozwoju demokracji (UW Wrocław),
  • Prawo pracy a polityka społeczna (UJ Kraków).

Uczyła historii, wiedzy o społeczeństwie i propedeutyki nauki o społeczeństwie w:

  • Szkole Podstawowej w Sarbach (1967-1968),
  • Szkole Podstawowej nr 3 w Raciborzu (1968-1973),
  • Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (1973-1982 i 1991-1995),

W latach 1982-1991 pełniła funkcję nauczyciela metodyka i dydaktyka historii, wiedzy o społeczeństwie i propedeutyki nauki o społeczeństwie w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.

Ukończyła kursy doskonalenia zawodowego metodyczno-dydaktyczne w Oddziałach Doskonalenia Nauczycieli w: Katowicach, Kaliszu, Krakowie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Puławach i Instytucie Pedagogiczno-Historycznym w Jarosławiu w Rosji. Zajmując się nauczaniem problemowym historii, w 1984 r. uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania tego przedmiotu.

W 1998 r. napisała książkę historyczno-wspomnieniową o Busku, gdzie tkwiły jej rodowe korzenie, pt: Miasto Busk i okolice na kresach II Rzeczypospolitej. Kolejna książka pt: Busk, to szczegółowa, obiektywna, oparta na źródłowych faktach historycznych, monografia tego miasta, po raz pierwszy opracowana w tak szerokim zakresie.Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia