Maria Tomkiewicz-Dimter

Z buszczanie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Maria Tomkiewicz-Dimter
Img229 2.jpg
Urodzona 19 września 1924 r.
w Busku
Zmarła 21 stycznia 1989 r.
w Tarnowie
autorka książki
Błąd przy generowaniu miniatury convert: unable to open image `//images/e/ee/Okładka.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2701.
convert: no images defined `//images/thumb/e/ee/Okładka.jpg/150px-Okładka.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258.
Królewskie Wolne Miasto Busk.
Jego dzieje


Maria urodziła się 19 września 1924 r. w Busku jako najstarsze dziecko Władysława i Weroniki Tomkiewicz z domu Miszkiewicz. Młodzieńcze lata wraz z braćmi Leonem i Kazimierzem spędza w rodzinnym Busku w powiecie Kamionka Strumiłowa koło Lwowa. Tam uczęszcza do szkoły podstawowej a później do szkoły handlowej. Po ukończeniu szkoły rozpoczyna pracę w urzędzie gminy Busk. Później pracuje na kolei w Krasnym, oddalonym o 7 km od Buska. To ciężki okres zwłaszcza dla mieszkańców Kresów Wschodnich, którzy przeszli lata okupacji rosyjskiej i niemieckiej. Nasilający się antagonistyczny stosunek Ukraińców do Polaków zwłaszcza na początku 1944 roku zmusza wielu Polaków do pozostawienia dobytku i wyjazdu do Polski Centralnej.

13 maja 1944 roku, po zapakowaniu niezbędnego dobytku do wagonu kolejowego, rodzina Tomkiewiczów wraz z rodziną Weroniki (Śliwińskimi) jako wysiedleńcy wyruszają w długą drogę na ziemie zachodnie. Docierają do Komorowa i Rutki w gminie Wierzchosławice w powiecie tarnowskim, gdzie dostają przydział mieszkaniowy. 25 stycznia 1945 roku w Rutce umiera Władysław Tomkiewicz pozostawiając rodzinę bez środków do życia. W okresie okupacji Maria Tomkiewicz mieszka na stancji w Tarnowie. Tam też kończy szkołę handlową. W czerwcu 1945 roku Weronika Tomkiewicz, jako repatriant udaje się do wsi Turkowy w woj. poznańskim celem objęcia gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo to otrzymała tytułem rekompensaty za pozostawione mienie w ZSRR.

26 września 1946 roku Maria Tomkiewicz zawiera związek małżeński z Benedyktem Dimter i osiedla się z nim w Jeleniej Górze. Tam przychodzą na świat ich dwie córki Anna i Ewa. Od 1 września 1946 roku Maria rozpoczyna pracę w Narodowym Banku Polskim. Zły stan zdrowia Marii jest powodem przeprowadzki rodziny do Tarnowa, gdzie zamieszkuje już rodzina jej męża. W maju 1951 roku przychodzi na świat ich trzecia córka Krystyna. Maria dostaje przeniesienie do pracy w Narodowym Banku Polskim w Tarnowie, gdzie pracuje nieprzerwanie do 28 lutego 1981 roku. Najpierw jako pracownik wydziału kredytów a później jako jego naczelnik. Mimo że jest osobą skromną cieszy się szacunkiem i zaufaniem wśród kolegów i przełożonych. Jest społecznikiem, udziela się w organizacjach SPOŁEM. Wśród pracowników banku rozprowadza książki popularno-naukowe. Jest sympatykiem harcerstwa. Jako była harcerka pomaga organizować obozy harcerskie w których uczestniczą jej córki. Zapada uczestnikom w pamięci jako dobry duch obozów.

Po przejściu na emeryturę opiekuje się wnukami. Trochę podróżuje po Polsce i krajach socjalistycznych. W okresie tym dwukrotnie odwiedza rodzinne miasto Busk. Będąc bardzo poruszoną tym co widzi postanawia ocalić od zapomnienia to co było jej sercu najdroższe, wspomnienia o mieście lat dzieciństwa – Busku. Zbiera materiały, nawiązuje kontakty. W grudniu 1988 roku finalizuje opracowanie Królewskie Wolne Miasto Busk. Jego dzieje. Na kanwie tego opracowania współtworzy stronę internetową.

Dokucza jej choroba nowotworowa. W lipcu 1987 roku przechodzi operację amputacji piersi. Ból, chemioterapię i wielkie cierpienie znosi z godnością. Pomaga jej w tym głęboka wiara w Boga. Gdy wydaje się że chorobę ma już za sobą odchodzi od nas we śnie 21 stycznia 1989 r. pozostawiając najbliższych w szoku i wielkim bólu.


Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia